0902818282Liên hệ

Chào mừng bạn đến với trang web EBI Việt Nam, đối tác giáo dục tin cậy toàn cầu của bạn.

THÔNG TIN HỌC BỔNG

City University of Seattle có học bổng sinh viên quốc tế dành cho các sinh viên nộp đơn vào chương trình cấp bằng lần đầu tiên tại CityU. Học bổng này dành cho tất cả các sinh viên quốc tế đang học các chương trình tại City University of Seattle với thị thực sinh viên F-1 và sẽ được trao trên cơ sở thứ tự thời gian nộp đơn và đáp ứng các điều kiện sau.

1. Sinh viên phải có điểm tổng kết đạt trên 80% cho được thể hiện trên bảng điểm nộp cho trường (Được tính bởi nhân viên tuyển sinh của CityU).

2. Số tiền học bổng giao động từ $2.000 đến $5.000, được trao một lần cho sinh viên dựa trên điểm bình quân GPA.
3. Sinh viên phải nộp đơn ít nhất ba tháng trước khi mong muốn nhiệm kỳ đầu tiên của học sinh tham dự..

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG EBI VIETNAM

Hỗ trợ bạn trẻ Việt Nam

nắm bắt cơ hội học tập trong môi trường phù hợp nhất.

Cùng với EBI-US giúp các sinh viên Việt Nam

hòa nhập, ổn định trong suốt quá trình học tập tại môi trường nước ngoài.

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ EBI

  • Các thành viên EBI là những người rất am hiểu và gắn bó với môi trường giáo dục đại học tại Mỹ để giúp học sinh, sinh viên tiếp cận được cơ hội học tập tốt và phù hợp nhất.
  • Các trường đối tác của EBI là các trường đại học danh tiếng, có chương trình đào tạo đa dạng.
  • EBI có cả trụ sở ở Việt Nam và Mỹ để có thể hỗ trợ bạn tiếp cận và hoà nhập vào môi trường học tập mới một cách hiệu quả nhất.
key-arena
CU01