0902818282Liên hệ

Tổ chức hội thảo du học

Cần bao nhiêu tiền để du học Mỹ?
Tháng Chín 21, 2017
Hỗ trợ học sinh trước và trong quá trình học tập
Tháng Chín 24, 2017

EBI tổ chức các buổi hội thảo, Seminar… với đại diện từ các trường học Mỹ, và các nước, cũng như những buổi chia sẻ của các học sinh đang du học, nhằm giúp học sinh và phụ huynh hiểu rõ về trường và chương trình để chọn lựa một môi trường phù hợp nhất.