0902818282Liên hệ

Dịch vụ EB-3

John F Kennedy University
Tháng Mười 4, 2017
Dịch vụ Visa
Tháng Tư 8, 2018

EBI Việt Nam tư vấn và giới thiệu người lao động đến với đối tác của EBI Việt Nam, một công ty tư vấn định cư ở Mỹ đã đăng ký, điều hành chương trình tuyển dụng lao động không có kỹ năng để đưa người lao động nước ngoài vào làm việc với các nhà tuyển dụng Mỹ, đổi lấy tài trợ nhập cư