0902818282Liên hệ

Welcome to the EBI Vietnam, your global trusted education partner.

EBI's MISSION

Đem đến những điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận, và hòa nhập vào môi trường giáo dục hàng đầu tại Hoa Kỳ cũng như các nền giáo dục tiên tiến khác trên thế giới.

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG EBI VIETNAM

Hỗ trợ bạn trẻ Việt Nam

nắm bắt cơ hội học tập trong môi trường phù hợp nhất.

Cùng với EBI-US giúp các sinh viên Việt Nam

hòa nhập, ổn định trong suốt quá trình học tập tại môi trường nước ngoài.

Tại sao bạn nên chọn dịch vụ tư vấn EBI

  • Các thành viên EBI là những người rất am hiểu và gắn bó với môi trường giáo dục đại học tại Mỹ để giúp học sinh tiếp cận được cơ hội học tập tốt và phù hợp nhất với bạn.
  • Trường đối tác của EBI là các trường đại học danh tiếng, có chương trình đào tạo đa dạng.
  • EBI có cả trụ sở ở Việt Nam và Mỹ để có thể hỗ trợ bạn tiếp cận và hoà nhập vào môi trường học tập mới một cách hiệu quả nhất.
CU01
CU02