0902818282Liên hệ

GIỚI THIỆU EBI

  • Education International International (EBI) là một công ty tư vấn giáo dục quốc tế, có trụ sở tại Bang Washington, Hoa Kỳ. Với quan hệ mật thiết trong hệ thống giáo dục Mỹ, EBI thiết lập quan hệ đối tác cũng như thiết kế và phát triển các chương trình hợp tác nhằm tạo điều kiện tối đa cho sinh viên Việt Nam tiếp cận được các chương trình đào tạo uy tín, cũng như hỗ trợ sinh viên Việt Nam trong suốt quá trình học tập tại nước ngoài.
  • EBI Việt Nam được thành lập để hỗ trợ tối đa cho các hoạt động tuyển sinh tại Việt Nam nhằm đem đến các điều kiện thuận lợi nhất cho hành trình bước ra thế giới của bạn.

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP EBI VIETNAM

  • Từ năm 2010 đến năm 2013, Denny Dang và các đồng nghiệp đã thành công trong việc mở ra các thị trường giáo dục cho Đại học Thành phố Seattle ở Việt Nam bằng cách thành lập các chương trình và lộ trình chung cho sinh viên Việt Nam đến Hoa Kỳ. Kinh nghiệm cho phép Denny và nhóm của ông thiết lập một mạng lưới rộng lớn trong giáo dục đại học ở Việt Nam và hiểu rõ nhu cầu và mong muốn chất lượng giáo dục đại học của sinh viên, giảng viên và quản trị viên.
  • Denny và nhóm của ông tin tưởng chắc chắn rằng chất lượng giáo dục đại học của Mỹ cần và có thể được cung cấp sẵn và giá cả phải chăng cho sinh viên ở các nước đang phát triển như Việt Nam. Nhóm nghiên cứu đã quyết tâm mở rộng hoạt động thành lập các đối tác giáo dục Mỹ-Việt cho phép phát triển một loạt các chương trình liên thông. Nhóm nghiên cứu cũng thấy cần phải cung cấp các dịch vụ tư vấn bổ sung trong phát triển cơ sở hạ tầng và tài chính. Giáo dục Kinh doanh Quốc tế, LLC. (EBI) được hình thành để thực hiện các mục tiêu này.
  • EBI xây dựng một đường ống dẫn sinh viên quốc tế toàn diện cho các chương trình cao đẳng / đại học ở Mỹ và Việt Nam. EBI hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong việc thiết lập quan hệ đối tác và hợp tác cũng như trong việc thiết kế và phát triển các chương trình hợp tác để bổ sung cho chương trình đào tạo sinh viên và giảng viên quốc tế. EBI cung cấp tích hợp liền mạch giữa chuẩn bị điều hành ở cấp đại học và lãnh đạo điều hành ở cấp độ kinh doanh và công ty.