0902818282Liên hệ

Hỗ trợ học sinh trước và trong quá trình học tập

Tổ chức hội thảo du học
Tháng Chín 24, 2017
Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh và tìm kiếm học bổng
Tháng Chín 24, 2017

Với 2 văn phòng tại Mỹ và Việt Nam, EBI sẽ hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình du học. Từ lúc tìm kiếm trường học phù hợp cho đến hết thời gian học tập tại nước ngoài, EBI sẽ là cầu nối giữa sinh viên Việt Nam và nhà trường, cũng như giúp sinh viên hòa nhập vào môi trường sống tại nước sở tại