0902818282Liên hệ

Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh và tìm kiếm học bổng

Hỗ trợ học sinh trước và trong quá trình học tập
Tháng Chín 24, 2017
City University of Seattle
Tháng Mười 4, 2017

Sau khi đã chọn được trường phù hợp, EBI Việt Nam sẽ giúp bạn hoàn thiện hồ sơ đăng ký xin học, cũng như tìm kiếm các cơ hội học bổng tốt nhất cho sinh viên.