0902818282Liên hệ

Nếu con tôi đi học ở Mỹ thì có phải thế chấp nhà hoặc tài sản gì không?