0902818282Liên hệ

Tôi chưa có TOEFL và để được cấp visa du học Mỹ xin hỏi nhất thiết học sinh phải có điểm TOEFL hay không?

Nếu con tôi đi học ở Mỹ thì có phải thế chấp nhà hoặc tài sản gì không?
Tháng Chín 16, 2017
The Evergreen State College, Olympia, Washington
Tháng Chín 18, 2017

Đi du học Mỹ sứ quán không có quy định là phải có bằng TOEFL và hiện nay hầu như 90% học sinh có Visa Mỹ từ Công Ty đều không có bằng TOEFL. Tất nhiên nếu bạn có trình độ Anh văn thì đó cũng sẽ là một lợi thế nhưng không phải là yếu tố quyết định. Quan trọng là mục đích học tập cũng như khả năng tài chính của gia đình bạn có thuyết phục được nhân viên Lãnh sự ngay thời điểm xin visa hay không.